Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba) jest tradycyjnie używany jako środek poprawiający sprawność umysłową. Jedną z wyizolowanych z jego liści substancji jest ginkgolid K, związek będący z chemicznego punktu widzenia laktonem diterpenowym. Zbadano jego działanie neuroprotekcyjne w leczeniu zespołu poreperfuzyjnego spowodowanego uszkodzeniem mózgu.

 

Badanie przeprowadzono na szczurach, którym podawano ginkgolid K codziennie na 5 dni przed planowanym zaciśnięciem tętnicy środkowej mózgu (ang. middle cerebral artery occlusion – MCAO), a następnie 24 godziny po wywołanym niedokrwieniu zmierzono ilość wody w mózgu, patologie tkanki mózgowej oraz wskaźniki stresu oksydacyjnego – zawartość dysmutazy ponadtlenkowej, dialdehydu malonowego, tlenku azotu (II) i syntazy tlenku azotu.

Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, iż wcześniejsze podawanie ginkgolidu K znacząco zmniejsza rozmiar uszkodzenia i zawartość wody w mózgu, a także obniża poziom wskaźników stresu oksydacyjnego do ich normalnego poziomu. Co więcej, barwienie hematoksyliną i eozyną pozwoliło zauważyć zmniejszenie uszkodzeń neuronalnych.

Na podstawie przytoczonych wyników można stwierdzić, iż ginkgolid K, substancja zawarta w liściach miłorzębu dwuklapowego, działa neuroprotekcyjne podczas niedokrwienia spowodowanego zaciśnięciem tętnicy środkowej mózgu. Jest to prawdopodobnie wynikiem jego właściwości przeciwutleniających.

Nowinka na podstawie: Neuroprotective effect of ginkgolide K against acute ischemic stroke on middle cerebral ischemia occlusion in rats, Shuwei Ma, Huafeng Yin, Lvyi Chen , Hongxia Liu , Ming Zhao , Xiantao Zhang, J Nat Med (2012) 66:25–31
Zdjęcie: Ginkgo biloba - leaves and male flowers, autor PawełMM, Źródło Wikipedia.

Przygotowała Hanna Popielarska

Komentarze obsługiwane przez CComment