Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

z towarzyszącym zespołem aktywacji makrofagów Choroba Stilla jest chorobą zapalną o nieznanej etiologii, objawiającą się długotrwałą, wysoką gorączką często powyżej 39°C, wysypką skórną, zapaleniem stawów, jak również powiększeniem wątroby i śledziony. Jednym z powikłań choroby może być zespół aktywacji makrofagów, którego objawy obejmują powstanie stanu zapalnego, podwyższenie temperatury ciała, organomegalię oraz zmniejszenie liczby komórek krwi.


Leczenie choroby Stilla to przede wszystkim terapia glikokortykosteroidami. Leki te są również wykorzystywane w leczeniu zespołu aktywacji makrofagów, jednakże istnieje grupa pacjentów oporna na ich działanie. Inną grupą leków stosowaną w tej chorobie, są immunosupresanty. Trwają również badania nad wykorzystaniem w terapii tych chorób inhibitorów czynnika martwicy nowotworów TNF-alfa, np. infliksimabu, które stosuje się już w reumatoidalnym zapaleniu stawów.
Młoda Japonka chorująca na chorobę Stilla z towarzyszącym zespołem aktywacji makrofagów, u której leczenie infliksimabem nie dało rezultatów, została poddana terapii lekiem immunosupresyjnym – entereceptem, co doprowadziło do remisji choroby. Następnie do leczenia włączono metotreksat – lek cytostatyczny należący do antagonistów kwasu foliowego, co spowodowało wyraźne uwydatnienie efektów remisji. Sugeruje się zatem, iż terapia łączona entereceptem i metotreksatem może doprowadzić do całkowitej remisji choroby Stilla z towarzyszącym zespołem aktywacji makrofagów.


Nowinka przygotowana przez Hannę Popielarską na podstawie:
Adult-onset Still’s disease with macrophage activation syndrome successfully treated with a combination of methotrexate and etanercept, Keisuke Maeshima, Koji Ishii, Mikako Iwakura, Misuzu Akamine, Hajime Hamasaki, Itomi Abe, Miwa Haranaka, Hiroshi Tatsukawa, Hironobu Yoshimatsu, Mod Rheumatol (2012) 22:137–141

Komentarze obsługiwane przez CComment