Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Paliwa Syntetyczna benzyna -jest to paliwo uzyskiwane z mieszaniny tlenku węgla i wodoru (gazy te można otrzymać z biomasy) poprzez zastosowania syntezy Synteza Fischera-Tropscha FT. Synteza ta polega na katalitycznym produkowaniu węglowodorów z wyżej wymienionych gazów...

 

Syntetyczne paliwa są alternatywą uzyskiwania paliw bez wykorzystywania ropy naftowej. Metodę tę uważa się za ważną ze względu na uniezależnienie się państw od dostawców ropy naftowej, co wpływa na bezpieczeństwo energetyczne.

Komentarze obsługiwane przez CComment