Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Bioestry, Biodiesel – Paliwo to spotykane jest pod różnymi nazwami bioester, biodiesel, estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych – FAME (ang. fatty acid methyl esters), estry metylowe oleju rzepakowego – RME (ang. Rapeseed Methyl Esters)....

 

 Dodatkowo pod nazwą tych paliw kryją się różnego rodzaju mieszanki z olejem napędowym. Wszystkie te nazwy odnoszą się do paliwa produkowanego z olejów roślinnych oraz tłuszczów zwierzęcych wyniku trans estryfikacji kwasów tłuszczowych metanolem. Paliwo to nadaje się do silników wysokoprężnych (Diesla).

Produkcja:

Biopaliwa tego typu produkuje się głównie z olejów roślinnych – w Polsce, Niemczech – w europie podstawą jest rzepak, w Hiszpanii słonecznik, w Stanach Zjednoczonych –soja. Tłuszcze zwierzęce przeważnie są tłuszczami odpadowymi z produkcji spożywczej. Proces produkcji polega na reakcji hydrolizy oraz estryfikacji kwasów tłuszczowych z metanolem, które można przedstawić schematycznie reakcją.

3 H2O + tłuszcz → kwasy tłuszczowe + gliceryna

kwasy tłuszczowe + 3 CH3OH → ester metylowy kwasu tłuszczowego (biodiesel) + 3 H2O

Szybkość reakcji uzależniona jest od temperatury, pH, stanu skupienia. Często w produkcji stosowane są różnego rodzaju katalizatory zawierające metale szlachetne. Po reakcji mieszanina ulega samoczynnemu rozdziałowi na lżejszą frakcję hydrofobową – biodiesel oraz hydrofilową –cięższa zawierająca glicerynę, katalizator, wodę oraz nie przereagowany metanol. W Polsce pierwszą instalację do produkcji bioestrów uruchomiła rafineria Trzebinia.

Produkcja bioestrów jest droższa niż produkcja paliwa z ropy naftowej, niemniej jednak jest faworyzowana przez rządy poprzez zmniejszenie akcyzy na to paliwo.


Zalety tego paliwa


-lepsze własności smarne niż olej napędowy co przedłuża żywotność silnika,
-brak siarki w gazach spalinowych – mniejsze zanieczyszczenie,
-paliwo ekologiczne – bilans CO2 – część dwutlenku węgla ze spalań biodiesla pochodzi z roślin, które już zaabsorbowały ten gaz z atmosfery – w przypadku oleju napędowego zostaje wprowadzony dwutlenek węgla z ropy naftowej do środowiska,
-większa produkcja tlenków azotu(NOx),
-produkcja bioestrów z roślin uprawnych pozwala na zagospodarowanie nieużytków oraz daje szanse rolnikom na prace. Z jednego hektara można wyprodukować paliwa wystarczającego na przejechanie 20 tysięcy kilometrów
własne paliwo krajowe uniezależnia od importu ropy naftowej.


Wady:

-liczba cetanowa (jest to wskaźnik zdolności do samozapłonu olejów napędowych) nie jest wyższa niż dla oleju napędowego,
-bioestry mogą rozpuszczać uszczelki i przewody wykonane z niektórych rodzaju gumy i tworzyw sztucznych
nieliczne właściwości fizyczne estrów kwasów tłuszczowych wyraźnie się zmieniają podczas wzrostu temperatury – co powoduje problemy z właściwym dozowaniem paliwa do silnika,
-bioester gęstnieje przy temperaturze około -10 °C

Rodzaje paliw

Bioestry mogą być dodatkiem do paliwa (dodatek do 5% do paliwa nie wymusza na sprzedawcy umieszczania informacji o tym dodatku) bądź mogą być czystymi paliwami.

B100 – czysty bioestry
B80 - mieszanina 80% procent FAME (bioestrów) z 20% ileju napędowego (ON)
B20 – mieszanina 20% FAME i 80% ON


Ciekawostka:

Rudolf Diesel (konstruktor silnika ) w 1900 roku w Paryżu zaprezentował swój silnik o nowym systemie zapłonu. Silnik był zasilany olejem roślinnym z orzeszków ziemnych. Następnie do zasilania tego rodzaju silnika użyto oleju napędowego. Po latach wraca się z powrotem do naturalnych paliw.

Komentarze obsługiwane przez CComment