Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Bioetanol – jest to alkohol etylowy otrzymany z produktów roślinnych takich jak zboża buraki cukrowe, ziemniaki, trzcina cukrowa. Można go stosować jako paliwo w specjalnie dostosowanych silnikach bądź także jako dodatek do benzyny. Alkohol etylowy CH3CH2OH w swojej strukturze zawiera dodatkowo jeden atom tlenu, dzięki temu dodatek etanolu do benzyny zwiększa liczbę oktanową paliwa oraz obniża stężenie węglowodorów, oraz tlenku węgla w spalinach.

 


Etanol w przemyśle chemicznym służy jako rozpuszczalnik oraz substrat do syntezy. Można z niego syntezować eter etylowo-tert-butylowy, który także można wykorzystać jako dodatek do benzyny. Produkcja etanolu ze zboża zebranego z jednego hektara jest mała (800 –żyto, 1400 –pszenica litrów/ha) w porównaniu do produkcji z innych roślin ziemniaka i kukurydza ok. 2300, buraka cukrowego ponad 3500 litrów na hektar uprawy. Do produkcji etanolu mogą służyć nieużytki, ziemie skażone chemicznie nienadające się do produkcji żywności. Produkcja etanolu polega w głównej mierze na fermentacji, a następnie destylacji. Wytwarzanie w ten sposób paliwa niesie ze sobą duże koszty produkcji. Obniżenie kosztów produkcji można uzyskać, stosując inne substraty. Takimi substratami są odpady celulozowe (lignocelulozowe). Paliwa pochodzące z tego procesu są II-generacji biopaliw. Następna generacja paliw (trzecia) opierać się będzie na produkcji paliwa z alg.

Największe rynki zbytu oraz produkcji paliwa opartego na etanolu są rynkami ameryki południowej, oraz stanów zjednoczonych. W europie cięgle rośnie udział bioetanolu w rynku paliw. Dostępne paliwa są oznaczone jako E100, E95 , E85, E20, E10.


E100 – Oznaczone w ten sposób paliwo składa się głównie z etanolu o czystości około 4%, resztę stanowi woda ze względu na problem z oddzieleniem wody od etanolu w procesie rektyfikacji (mieszanina azeotropowa). Paliwo to nie zawiera benzyny. Paliwo to głównie jest dostępne w Brazylii i Argentynie.

E95 - Paliwo to jest mieszaniną 95 % etanolu oraz5 % benzyny i jest przeznaczone dla silników z zapłonem samoczynnym. Paliwo to cechuje się bardzo niskim poziomem spalin, dlatego polecane jest do używania w transporcie miejskim bądź na obszarach chronionych. Paliwo to możemy zatankować głównie w Szwecji.

E85 – Paliwo to składa się głównie z bioetanolu oraz benzyny w stężeniu od 15 do 30%. Paliwo to jest przeznaczone do silników benzynowych. Paliwo to wykorzystywane jest w specjalnie przystosowanych do tego pojazdach tzw. Flexible Fuel Vehicles FFV . Najwięcej tych pojazdów sprzedaje się w Brazylii (około 80% wszystkich sprzedawanych samochodów). W Europie niektóre firmy samochodowe oferują takie modele, które przeważnie wykorzystywane są w samochodach flotowych. Paliwo to dostępne jest popularnie w Brazylii oraz w Stanach Zjednoczonych. W europie sprzedaż tego paliwa najbardziej popularna jest w Szwecji.

E20 - Paliwo to składa się z benzyny z dodatkiem 20% etanolu i głównie wykorzystywane jest w silnikach niskoprężnych. Paliwo to można kupić w Brazylii.

E10 - Paliwo to składa się z benzyny z dodatkiem 10 % etanolu i przeznaczone dla pojazdów typu FFV (z ang. Flexible Fuel Vehicles), a także w standardowych pojazdach wyposażonych w silniki benzynowe. Nie mniej jednak ostanie pojazdy muszą uzyskać od producenta zgodę do stosowania takiego paliwa. Jest to paliwo alternatywne dla benzyny i głównie sprzedaż tego paliwa jest w Stanach Zjednoczonych.

Komentarze obsługiwane przez CComment