Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Biopaliwamy nazywamy szereg paliw uzyskanych z przetwarzania organicznych substancji – roślin lub zwierząt bądź pochodzące z odpadów wyniku biotransformacji. Spotykane na rynku biopaliwa to:

bioetanol, bioestry, biodisel, biorzepak, oleje rośline, biogaz, biometanol, bio-DME, BioDME, bio-ETBE, bio-MTBE, biopaliwa syntetyczne, biowodór, biobutanol.

 


Biopaliwa pierwszej generacji są to bioetanol, a także bioestry i są produkowane z roślin takich jak rzepak, buraki, kukurydza, trzcina cukrowa. Biopaliwa drugiej generacji jest to przeważnie reszta paliw wymieniona powyżej produkowana z odpadów celulozowych. Biopaliwa trzeciej generacji, uważa się paliwa powstałe z wykorzystaniem alg. Poniżej prezentujemy różne typy biopaliw:

Bioetanol (E100, E95, E85, E20, E10),
Bioestry, Biodiesel, FAME, RME (B100, B80, B20)
Oleje roślinne, olej rzepakowy,
Biogaz,
Biometanol,
Bio-DME – eter dimetylowy,
Bio-ETBE – jest to eter etylowo-tert-butylowy,
Bio-MTBE – jest to eter metylowo-tert-butylowy,
Biobutanol,
Biowodór,
Biometan,
Myco-diesel, olej napędowy produkowany z grzybów.

Więcej informacji w kolejnych artykułach.

Komentarze obsługiwane przez CComment