Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Metan

Metan ze względu na niską cenę oraz łatwość pozyskiwania znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznych i energetycznym. Służy do produkcji wodoru, tlenku węgla, gazu węglowego (świetlnego), metanolu, kwasu octowego....

 

 

bezwodnika octowego, chloroformu, czterochlorku węgla, sadzy i wielu innych wielkotonażowych surowców, które są wykorzystywane dalej w przemyśle. Część rekcji wykorzystujących metan w tych syntezach jest przedstawionych poniżej:

 

 CH4 + H2O → CO + 3 H2

 CH4 + H2O → CO + 3 H2

 2CH4 + O2 → 2 CO + 4 H2

 CO + H2 → CO2 + H2

 CO + 2 H2 → CH3OH

 CO2 + 3 H2 → CH3OH + H2O

 CH3OH + CO → CH3COOH

 

Oprócz zastosowań w syntezach chemicznych, jednym z podstawowych zastosowań metanu jest wykorzystanie go jako paliwa. Używany jest w piecach gazowych, w przemyśle energetycznym, a także popularnie w kuchenkach gazowych jako mieszaninę z azotem. W transporcie metan jest używany jako CNG oraz LNG. Najbardziej popularnym paliwem metanowym jest CNG.

 

Warto wspomnieć, że w roku 2004 otwarto pierwszą stację CNG we Wrocławiu zlokalizowaną na terenie Zakładu Gazowniczego przy ulicy Gazowej 3, oraz uruchomiono pierwsze autobusowe połączenie (linia 501), które korzysta z autobusu napędzanego na CNG. Przypuszcza się, że ze względu na cenę i dostępność metanu rola tego gazu jako paliwa będzie coraz większa.

Komentarze obsługiwane przez CComment