Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Okładka wydania 1-2/2018

Wydanie 1-2/2018
ISSN 2299-9604

Ilość stron: 24

Format A4, Full kolor

Publikacja na internecie: 2018

Druk: 20.09.2018

Nakład papierowy 1000+druk na zamówienie

Wersja PDF dostępna w sklepie

 

 

 

1

Słowo wstępu

 

2

Miedź wodzie pitnej. Zagrożenia związane z zanieczyszczeniem wtórnym wody. Badania wstępne.

Miedź jest pierwiastkiem śladowym i mikroelementem niezbędnym do funkcjonowania organizmu. Normy definiują maksymalne stężenie miedzi w wodzie pitnej na granicy 2 mg/l. Dzienne zapotrzebowanie organizmu na miedź oscyluje w zakresie 1-5 mg i zależy od wieku oraz kondycji organizmu. Pokrycie takiego zapotrzebowania zapewnia zrównoważona dieta. Jeżeli woda wodociągowa jest kwaśna lub instalacja jest źle zamontowana, następuje korozja i wypłukiwanie instalacji wykonanej z miedzi. Może to powodować nie tylko znaczne przekroczenie normy (kilkukrotne), ale poprzez długie narażenie na wysokie dawki może powodować inne dolegliwości. W pracy tej poruszone zostały aspekty toksyczności, wyniki badań, analiza środowiskowa, oraz rekomendacje w celu ochrony zdrowia.

3

Hydroksyapatyt jako innowacyjny dodatek do pasty do zębów firmy Nantes

Problem próchnicy dotyczy około 70% Polaków.[1] i jest jednym z podstawowych problemów medycznych. Elementem profilaktyki jest stosowanie odpowiednich sposobów dbania o zęby. Niektórzy stomatolodzy uważają, że wskazana jest co jakiś czas zmiana rodzaju pasty ze względu na uodpornianie się flory bakteryjnej, a także skupienie się na innych aspektach dbania o szkliwo. Większość stomatologów uważa także, że nie powinno się stosować jednej pasty przez całe życie. Na rynku istnieje duża ilość past i wciąż są opracowywane nowe formuły. Jednym z rodzaju past są pasty mineralne zawierające hydroksyapatyt jeden ze składników zębów jakim jest , który działa nie tylko jako materiał ścierny, ale także może odbudowywać mikro urazy. W pracy tej prezentowana jest analiza głównego składnika past wiodącej firmy Nantes jakim jest hydroksyapatyt. Jednej z pierwszych pasty do zębów z hydroksyapatytem na rynku Polskim.

4

Obróbka plazmą materiałów żelaznych – MetalPlasmTM

MetalPlasmTM – nowa technologia mająca na celu podwyższenie właściwości trybologiczne materiałów. Prezentacja wyników badań.

5

Sześć hipotez badawczych oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego plazmy z wodą – przegląd.

 

Badania nad zastosowaniem plazmy niskotemperaturowej obejmują coraz większe obszary. W wyniku tych badań powstają różne rozwiązania technologiczne. Poniżej znajdują się zebrane hipotezy mechanizmów na poziomie molekularnym, które tłumaczą obserwowane zjawiska dotyczące wpływu wody po działaniu plazmy na zachodzące procesy biochemiczne.

7  

Wpływ dodatku mąki z amarantusa na jakość wyrobów drobiowych przechowywanych w warunkach chłodniczych

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu dodatku mąki z amarantusa, na przebieg zmian oksydacyjnych lipidów, wybrane właściwości funkcjonalne i parametry barwy oraz ocenę sensoryczną doświadczalnych wyrobów podrobowych, wyprodukowanych w warunkach laboratoryjnych i przechowywanych chłodniczo.
W wyrobach wyprodukowanych z dodatkiem mąki z amarantusa (w różnej procentowej ilości) i przechowywanych chłodniczo (temp. 4 ± 1 ºC) przez 1, 7 i 14 dni oznaczono: wartość wskaźnika TBARS, parametry barwy: L*, a*, b*. Ponadto wykonano ocenę sensoryczną obejmującą: smak, zapach, wygląd na przekroju, konsystencję i ocenę ogólną. Oznaczono również wielkość wodochłonności i wycieku cieplnego, jak również pH. Otrzymane wartości porównano z wynikami próby odniesienia, którą stanowił wyrób bez dodatku mąki z amarantusa.

   
 

 

 

Ogłoszenie- Redakcja otwartych innowacji podjęła decyzje o wspieraniu badań prowadzonych przez społeczność.. Całkowity dochód ze sprzedaży tego numeru zostanie przeznaczony na badania zanieczyszczenia wtórnego wodzie pitnej. .

   
   
   
   
   
   

Komentarze obsługiwane przez CComment