Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Spojrzenie ze strony przedsiębiorcy:

Standardowo firmy rozwijające się oraz duże korporacje produkcyjne posiadają wyodrębnioną część przedsiębiorstwa w postaci działu  badawczo-rozwojowe czy zespoły rozwijającego produktu. Praca tych działów najczęściej widać w okresie dużego odstępu czasu.

Możliwości, które daje metodologia open innovation to przede wszystkim zwiększenie możliwości rozwoju swojego produktu oraz produktów zależnych. Ten pierwszy może polegać na crowdsoursingu badań(oddelegowania badań na zewnątrz), zaś drugi jest przejawem skutecznego wykorzystania potencjału, który firma już posiada. Przedsiębiorca licencjonować (zarabiać) to co już w swoim portfolio ma lub  może płacić za gotowe rozwiązania lub wsparcie własnego zespołu B+R. W zależności od potrzeb.

Możliwość tworzenia zespołów badawczych zewnętrznych pozwala na zaangażowaniu różnego rodzaju specjalistów. Interdyscyplinarność oraz łączenie różnego spojrzenia przyczynia się do powstania rozwiązań poza schematem - innowacyjnych, możliwych do chronienia i o lepszych parametrach. Platforma, na której jesteś umożliwia tworzenie zespołów B+R wystarczy z nami się skontaktować.

Spojrzenie ze strony wynalazcy, badacza

Uczestniczenie w badaniach w sieci daje możliwość spotkania się z realnymi potrzebami rynku, obszarami wyzwać. Przynosi satysfakcję i gratyfikację finansową z otrzymanych rozwiań. Skraca (eliminuje) etap poszukiwania partnera do komercjalizacji rozwiązania, ponieważ jest on znany. Poprzez współprace rozwija się własna sieć znajomości, umiejętność pracy w zespole.Jeśli jesteś zainteresowany, prosimy już dziś o kontakt z nami oraz przeglądnięcie aktualnych tematów i poszukiwanych kompetencji.

Praca w zespole zawsze daje leprze rozwiązania od pojedynczych rozwiązań, co zostało wielokrotnie udowodnione naukowo oraz jest stosowane powszechnie w firmach odnoszących sukces.

 

Skontaktuj się z nami już dziś

 

Mówi się, że jest to największy dział B+R, ponieważ liczba pracowników jest nieograniczona.

Pomagamy

Pomagamy w kierowaniu, budowaniu, motywowaniu, planowaniu, dbaniu o rezultaty

 

Komentarze obsługiwane przez CComment