Innowacyjna gospodarka oparta na nowoczesnych technologiach, wiedzy oraz kreatywności to nowy kierunek jaki kształtuje rynek. Dlatego też dążąc do aktywnego wspierania rozwoju polskich innowacyjnych projektów biznesowych dnia 24.06.2015r. w Warszawie (Centrum Konferencyjne PIAP) odbędzie się konferencja "Technologie, Relacje, Wiedza. Przyszłość zaczyna się teraz".

Konferencja jest miejscem wymiany myśli, doświadczeń i pomysłów na komercjalizację między naukowcami i przedstawicielami świata biznesu oraz upowszechniania dobrych praktyk wdrażania projektów. Celem Konferencji jest aktywne wspieranie proinnowacyjnych postaw, umożliwienie nawiązania relacji biznesowych w środowisku związanym z nowoczesnymi i innowacyjnymi technologiami, wymiana doświadczeń dotyczących rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

W ramach planowanej Konferencji przewidujemy:

  • Sesje i prelekcje
  • Dyskusje
  • Warsztaty
  • Networking

Udział w Konferencji zapowiedzieli przedstawiciele firm o największym potencjale wdrażania i sukcesach w zakresie komercjalizacji, eksperci specjalizujący się w kreowaniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych, inwestorzy wspierający inwestycje w innowacje, eksperci z instytucji otoczenia biznesu, naukowcy zajmujący się badaniami nad nowatorskimi rozwiązaniami, jak również przedstawiciele organów administracji rządowej.

Zapraszamy na stronę Konferencji oraz do rejestracji: http://technologie-relacje-wiedza.pl/

 

Dodaj komentarz