Poniżej prezentujemy artykuły naukowe Otwartych Innowacji

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Stop NiMnGa należy do grupy materiałów SMART, których właściwości ulegają zmianie pod wpływem pola magnetycznego. Stop charakteryzuje się magnetostrykcją liniową (do 6% wydłużenia), pamięcią kształtu oraz magnetokalorycznością. Materiały o takich właściwościach znalazły swoje zastosowanie w przemyśle na przykład jako czujniki służące do pomiaru wielu parametrów: siły, wielkości magnetycznych oraz przemieszczenia. Artykuł przedstawia badania materiałowe przeprowadzone na próbce monokryształu NiMnGa w stanie dostarczenia za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego. Uzyskane wyniki mają w przyszłości przyczynić się do opracowania konstrukcji aktuatora z wykorzystaniem tego materiału.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Artykuł przedstawia metodę wytwarzania elastomerów magnetoreologicznych (MRE) na bazie matrycy termoplastycznej i proszku żelaza oraz procedurę badania próbek w celu ujawnienia ich właściwości magnetomechanicznych. Stosunek procentowy proszku żelaza do matrycy i dodatków elastomeru został ustalony na poziomie 35%, co według wyliczeń maksymalizuje efekt magnetoreologicznych jaki można zaobserwować w materiale. Badania zostały wykonane dla czterech wartość amplitudy przemieszczenia i pięciu wartości pola magnetycznego dzięki czemu możliwa jest dokładna obserwacja zmian zachodzących w materiale. Przeprowadzone badania są wstępem do dalszych badań tego materiału nakierowanych na właściwości tłumiące MRE.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Niniejszy referat opisuje serię badań, która została przeprowadzona na rowerze górskim wyposażonym w silnik elektryczny. Pomiary obejmują zarówno wyznaczenie całkowitej sprawności pojazdu jak i oddzielnie jego ładowarki, akumulatorów, silnika i układu przeniesienia napędu. Dodatkowo została określona ilość energii potrzebna na przebycie dystansu 100 km. Badania wymagały zastosowania specjalistycznego sprzętu takiego jak hamownia do pojazdów elektrycznych, czy liczniki energii. Istotnym punktem pracy jest odniesienie do parametrów technicznych podzespołów pojazdu oraz interpretacja otrzymanych wyników. Wnioski z przeprowadzonych badań pomagają zrozumieć znaczenie parametrów opisujących pojazdy elektryczne, ułatwiają analizę ekonomiczną i wskazują kierunek poszukiwań dla optymalizacji energetycznej.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)