Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

rozmowa z Wojciechem Chrzanowskim, odpowiedzialnym za kontakty biznesowe w firmie DYNAMAX

W przestrzeni internetu obserwujemy „wysyp” firm, które swoje oferty formułują w obszarze nanotechnologii. Czy to oznacza że nanotechnologia w Polsce stała się powszechna? Czy mają już tutaj zastosowanie podstawowe zasady rynku: podaży i popytu?
Niestety nie. Nie można stwierdzić że każda firma która konstruując swoją ofertę często używa formuły ”nano” jest firmą nanotechnologiczną. Z ich grona musimy oddzielić firmy handlowe pośredniczące w sprzedaży produktów, komponentów i wyrobów gotowych stworzonych w oparciu o nanotechnologie. Oddzielić firmy konfekcjonujące nanopreparaty, produkujące różnego rodzaju płyny do żelazek, „niewidzialne wycieraczki”, srebrne wody, itp... Żeby zobaczyć i ocenić poziom rynku nanotechnologii w Polsce musimy wyraźnie oddzielić od tego pojęcia produkcję, handel, pośrednictwo i konfekcjonowanie wyrobów z zastosowaniem zakupionych nanokomponentów i nanotechnologii.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W świecie nieograniczonego przepływu informacji, gwałtownie rozwijającej się logistyki oraz coraz silniejszego uspołecznienia kontaktów międzyludzkich coraz więcej i coraz częściej współpracujemy na odległość. Przepływ informacji jest niepowstrzymany, więc poszukiwanie nowych rozwiązań i czerpanie z nich korzyści jest w chwili obecnej niezwykle ułatwione. Właśnie te czynniki oraz obserwacja zachodzących na świecie zmian przyczyniły się do zdefiniowania Otwartej Innowacji [Open Innovation]. Pojęcie to zostało po raz pierwszy użyte przez profesora Henriego Chesbrougha, dyrektora wykonawczego Centrum Open Innovation na Uniwersytecie w Berkeley.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego wsparciem rozwoju wielkopolskich firm

inkubator

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi badawcze zarówno wśród przedsiębiorców prowadzących innowacyjne firmy jak i osób przedsiębiorczych, chcących realizować swoje pomysły na biznes w dziedzinie zaawansowanych technologii (szczególnie chemii, biotechnologii, nowoczesnych materiałów lub IT) na terenie PPNT jesienią zostanie oddany do użytku Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

„Im jest nas więcej, tym więcej możemy zrobić, tym większe dzieła dokonać, tym więcej dla nas wszystkich do podziału, ponieważ współpraca tworzy nowe rynki i możliwości, a rywalizacja izoluje i jest przejawem ubóstwa mentalności”

Łącząc interdyscyplinarność badań oraz łącząc podejście naukowe i biznesowe mamy nadzieję, że kwartalnik Otwarta Innowacja przyczyni się do realizacji powyższej myśli. Przedkładamy Państwu pierwsze wydanie kwartalnika

Napisz komentarz (0 Komentarzy)