Poniżej prezentujemy artykuły naukowe Otwartych Innowacji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Hydroksyapatyt jako innowacyjny dodatek do pasty do zębów firmy Nantes

Hydroxyapatite as an innovative addition to Nantes toothpaste

Justyna Żołnowska,1 Beata Zachmast,1,2 Joanna Konstanciuk,3 Marlena Skibińska,4,5,6 Katarzyna Nalepa,1 Julian Skrzymowski,3 Zdzisław Oszczęda,1 Marek Doskocz*3

1 Nantes – Systemy Nanotechnologii Sp. z o.o., Bolesławiec, www.nantes.com.pl
2 Beata Zachmast, Bolesławiec,
3 Rootinnovation sp. z o.o. 50-333 Wrocław, www.rootinnvation.com
4 Nantes Pharma Sp. J., 59-700 Bolesławiec, www.nantespharma.pl
5 Dział Badawczy Stomadent – ul. Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec, www.br.stomadent.pl
6 Nantes Life Halina Zakrzewska, 59-700 Bolesławiec,

 

Abstrakt:

    Problem próchnicy dotyczy około 70% Polaków.[1] i jest jednym z podstawowych problemów medycznych. Elementem profilaktyki jest stosowanie odpowiednich sposobów dbania o zęby. Niektórzy stomatolodzy uważają, że wskazana jest co jakiś czas zmiana rodzaju pasty ze względu na uodpornianie się flory bakteryjnej, a także skupienie się na innych aspektach dbania o szkliwo. Większość stomatologów uważa także, że nie powinno się stosować jednej pasty przez całe życie. Na rynku istnieje duża ilość past i wciąż są opracowywane nowe formuły. Jednym z rodzaju past są pasty mineralne zawierające hydroksyapatyt jeden ze składników zębów jakim jest , który działa nie tylko jako materiał ścierny, ale także może odbudowywać mikro urazy. W pracy tej prezentowana jest analiza głównego składnika past wiodącej firmy Nantes jakim jest hydroksyapatyt. Jednej z pierwszych pasty do zębów z hydroksyapatytem na rynku Polskim.

Abstract:

The problem of dental caries affects about 70% of Poles [1] and is one of the basic medical problems. One of the elements of prophylaxis is the use of appropriate methods for caring for teeth. Some dentists believe that it is advisable to change the type of toothpaste from time to time due to the resistance of the bacterial flora, as well as focusing on other spectacles of taking care of the enamel. Most dentists think that you should not use one paste throughout your life. There is a large amount of pastes on the market and new ones are still being developed. One of the types are mineral pastes that contain tooth components such as hydroxyapatite, which not only acts as an abrasive but also can rebuild micro-injuries. This work presents an analysis of the main hydroxyapatite material of the paste component seen by Nantes.


Słowa kluczowe: Pasta do zębów, hydroksyapatyt, kompozycja, mineralizacja, zęby
Keywords: Toothpaste, hydroxyapatite, composition, mineralization, teeth

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Obróbka plazmą materiałów żelaznych – MetalPlasmTM

Plasma treatment of ferrous materials – MetalPlasmTM

Sylwia Mucha
Laboratorium Badawczo-Rozwojowe, P.P.H.U. Elektron, ul. Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec, www.s-elektron.plAbstrakt:

MetalPlasmTM – nowa technologia mająca na celu podwyższenie właściwości trybologiczne materiałów. Prezentacja wyników badań.

Abstract:

MetalPlasmTM - a new technology designed to increase tribological properties of materials. Presentation of research results.


Słowa kluczowe:  MetalplasmTM, plazma, obróbka metali, właściwości trybologiczne, wiertła

Keywords: MetalplasmTM, plasma, metalworking, tribological properties, bits

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

   

Wpływ dodatku mąki z amarantusa na jakość wyrobów drobiowych przechowywanych w warunkach chłodniczych

 

Effect of amaranth flour on the quality of poultry products during cold storage


   Monika Wereńska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

 


Abstrakt:

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu dodatku mąki z amarantusa, na przebieg zmian oksydacyjnych lipidów, wybrane właściwości funkcjonalne i parametry barwy oraz ocenę sensoryczną doświadczalnych wyrobów podrobowych, wyprodukowanych w warunkach laboratoryjnych i przechowywanych chłodniczo.
W wyrobach wyprodukowanych z dodatkiem mąki z amarantusa (w różnej procentowej ilości) i przechowywanych chłodniczo (temp. 4 ± 1 ºC) przez 1, 7 i 14 dni oznaczono: wartość wskaźnika TBARS, parametry barwy: L*, a*, b*. Ponadto wykonano ocenę sensoryczną obejmującą: smak, zapach, wygląd na przekroju, konsystencję i ocenę ogólną. Oznaczono również wielkość wodochłonności i wycieku cieplnego, jak również pH. Otrzymane wartości porównano z wynikami próby odniesienia, którą stanowił wyrób bez dodatku mąki z amarantusa.

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Sześć hipotez badawczych   oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego plazmy z wodą – przegląd.

 

Six research hypotheses  on the exposure of electromagnetic radiation from plasma to water - review. Zdzisław Oszczęda, Marek Doskocz, Skibińska Marlena
Dział Badawczy Stomadent – ul. Mostowa 1, 59-700 BolesławiecAbstrakt:

Badania nad zastosowaniem plazmy niskotemperaturowej obejmują coraz większe obszary. W wyniku tych badań powstają różne rozwiązania technologiczne. Poniżej znajdują się zebrane hipotezy mechanizmów na poziomie molekularnym, które tłumaczą obserwowane zjawiska dotyczące wpływu wody po działaniu plazmy na zachodzące procesy biochemiczne.

Napisz komentarz (2 Komentarze)

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Innowacje w termoterapii

Jacek Doskocz1,    Tomasz Janiczek2,3      Ewa Jaworska4*

1 Klaster B+R&I, ul. Piłsudzkiego 74, 50-020 Wrocław,
2 Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
3  Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji Sp. z o.o., 51-113 Wrocław, ul Obornicka 23/8
4Polski Instytut Eko Energii Sp. zo.o., ul. Bystrzycka 69C/9, 54-215 Wrocław

Abstrakt

W artykule zebrano innowacje dotyczące termoterapii na podstawie badań literaturowych oraz baz patentowych. W pierwszej części pracy omówiono przedział i metody stosowane w termoterapii, obejmujące zarówno metody leczenia ciepłem (dostarczające tkankom ciepła, wzbudzające ciepło w tkankach), jak i zimnem. W dalszej części pracy wskazano szereg innowacji w termoterapii wraz ze sposobem oddziaływania na tkanki. Na koniec pracy przedstawiono przykłady możliwości zastosowania termoterapii.}

Słowa kluczowe: termoterapia, ciepłolecznictwo, zimnolecznictwo, innowacyjne metody termoterapii

Napisz komentarz (1 Komentarz)