Poniżej prezentujemy artykuły naukowe Otwartych Innowacji

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Obróbka plazmą materiałów żelaznych – MetalPlasmTM

Plasma treatment of ferrous materials – MetalPlasmTM

Sylwia Mucha
Laboratorium Badawczo-Rozwojowe, P.P.H.U. Elektron, ul. Mostowa 1, 59-700 Bolesławiec, www.s-elektron.plAbstrakt:

MetalPlasmTM – nowa technologia mająca na celu podwyższenie właściwości trybologiczne materiałów. Prezentacja wyników badań.

Abstract:

MetalPlasmTM - a new technology designed to increase tribological properties of materials. Presentation of research results.


Słowa kluczowe:  MetalplasmTM, plazma, obróbka metali, właściwości trybologiczne, wiertła

Keywords: MetalplasmTM, plasma, metalworking, tribological properties, bits

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

   

Wpływ dodatku mąki z amarantusa na jakość wyrobów drobiowych przechowywanych w warunkach chłodniczych

 

Effect of amaranth flour on the quality of poultry products during cold storage


   Monika Wereńska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

 


Abstrakt:

Celem niniejszej pracy była ocena wpływu dodatku mąki z amarantusa, na przebieg zmian oksydacyjnych lipidów, wybrane właściwości funkcjonalne i parametry barwy oraz ocenę sensoryczną doświadczalnych wyrobów podrobowych, wyprodukowanych w warunkach laboratoryjnych i przechowywanych chłodniczo.
W wyrobach wyprodukowanych z dodatkiem mąki z amarantusa (w różnej procentowej ilości) i przechowywanych chłodniczo (temp. 4 ± 1 ºC) przez 1, 7 i 14 dni oznaczono: wartość wskaźnika TBARS, parametry barwy: L*, a*, b*. Ponadto wykonano ocenę sensoryczną obejmującą: smak, zapach, wygląd na przekroju, konsystencję i ocenę ogólną. Oznaczono również wielkość wodochłonności i wycieku cieplnego, jak również pH. Otrzymane wartości porównano z wynikami próby odniesienia, którą stanowił wyrób bez dodatku mąki z amarantusa.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna

Sześć hipotez badawczych   oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego plazmy z wodą – przegląd.

 

Six research hypotheses  on the exposure of electromagnetic radiation from plasma to water - review. Zdzisław Oszczęda, Marek Doskocz, Skibińska Marlena
Dział Badawczy Stomadent – ul. Mostowa 1, 59-700 BolesławiecAbstrakt:

Badania nad zastosowaniem plazmy niskotemperaturowej obejmują coraz większe obszary. W wyniku tych badań powstają różne rozwiązania technologiczne. Poniżej znajdują się zebrane hipotezy mechanizmów na poziomie molekularnym, które tłumaczą obserwowane zjawiska dotyczące wpływu wody po działaniu plazmy na zachodzące procesy biochemiczne.

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Innowacje w termoterapii

Jacek Doskocz1,    Tomasz Janiczek2,3      Ewa Jaworska4*

1 Klaster B+R&I, ul. Piłsudzkiego 74, 50-020 Wrocław,
2 Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki, Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania, 50-370 Wrocław, Wybrzeże Wyspiańskiego 27,
3  Dolnośląski Akcelerator Technologii i Innowacji Sp. z o.o., 51-113 Wrocław, ul Obornicka 23/8
4Polski Instytut Eko Energii Sp. zo.o., ul. Bystrzycka 69C/9, 54-215 Wrocław

Abstrakt

W artykule zebrano innowacje dotyczące termoterapii na podstawie badań literaturowych oraz baz patentowych. W pierwszej części pracy omówiono przedział i metody stosowane w termoterapii, obejmujące zarówno metody leczenia ciepłem (dostarczające tkankom ciepła, wzbudzające ciepło w tkankach), jak i zimnem. W dalszej części pracy wskazano szereg innowacji w termoterapii wraz ze sposobem oddziaływania na tkanki. Na koniec pracy przedstawiono przykłady możliwości zastosowania termoterapii.}

Słowa kluczowe: termoterapia, ciepłolecznictwo, zimnolecznictwo, innowacyjne metody termoterapii

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Nowoczesne niebo

Ruslan Kositsyn,  Henrykh Zvytsevish,   Kateryna Gopanchuk,      Piotr Kardasz

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

Abstrakt

Obecnie lotnictwo odgrywa coraz większa rolę we współczesnym świecie. W artykule omówiono zawody Red Bull, które odbyły się w bieżącym roku w Gdyni. Przedstawiono kwalifikacje oraz cechy wymagane dla pilotów. Następnie omówiono obecne trendy w rozwoju lotnictwa. Zwrócono uwagę, że w najbliższym czasie będzie rosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pilotów w związku z rozwojem lotnictwa.}

Słowa kluczowe: nowoczesne lotnictwo, drony, kwalifikacje pilotów, White Knight.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)