Poniżej prezentujemy artykuły naukowe Otwartych Innowacji

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Nowoczesne niebo

Ruslan Kositsyn,  Henrykh Zvytsevish,   Kateryna Gopanchuk,      Piotr Kardasz

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

Abstrakt

Obecnie lotnictwo odgrywa coraz większa rolę we współczesnym świecie. W artykule omówiono zawody Red Bull, które odbyły się w bieżącym roku w Gdyni. Przedstawiono kwalifikacje oraz cechy wymagane dla pilotów. Następnie omówiono obecne trendy w rozwoju lotnictwa. Zwrócono uwagę, że w najbliższym czasie będzie rosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pilotów w związku z rozwojem lotnictwa.}

Słowa kluczowe: nowoczesne lotnictwo, drony, kwalifikacje pilotów, White Knight.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Drony w logistyce

Piotr Kardasz*1,   Agnieszka Doskocz2,    Łukasz Osiński3

1 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19 B, 51-168 Wrocław,

2  Klaster B+R\&{}I, ul. Piłsudzkiego 74, 50-020 Wrocław,

3  Izba Gospodarcza Europy Środkowej, ul. Traugutta 84/1E, 50-418 Wrocław

Abstrakt

W artykule omówiono rynek usług pocztowych na przykładzie Polski. Następnie zaprezentowano zalety wynikające z wykorzystania dronów w  usługach kurierskich. Przedstawiono koncepcję zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w zakresie usług kurierskich i procedury dostarczania przesyłek. Następnie dla wybranego modelu drona zostały przeprowadzone obliczenia rzeczywistych parametrów lotu i sił oddziałujących na niego podczas lotu. Na koniec obliczono dzienny koszt użycia drona w logistyce. Na podstawie wyników omówiono przydatność wykorzystania samolotów bezzałogowych w usługach kurierskich.

Słowa kluczowe: dron, przesyłki kurierskie, dostarczanie przesyłek,  parametry lotu, aspekt ekonomiczny}

Napisz komentarz (1 Komentarz)

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Bezzałogowe statki latające w usługach kurierskich

Mateusz Hejduk,         Piotr Kardasz

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław

Abstrakt

Drony, a właściwie Bezzałogowe Systemy Latające (UAV ang. Unmanned Aerial Vehicle lub UAS Unmanned Aerial Systems) to statki powietrzne, które są zdolne do wykonywania lotów bez pilota, ani pasażerów na pokładzie. Sterowanie odbywa się zdalnie za pomocą fal radiowych lub  autonomicznie, (z wcześniej ustaloną trasą). Pojęcie dron nie definiuje wielkości ani rodzaju napędu maszyny [1]. Prekursorami UAV są statki powietrzne służące głównie w służbach mundurowych: wojsku oraz policji. Pierwszymi krajami, które rozpoczęły badania nad bezzałogowcami były Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja, Niemcy oraz Izrael już w latach 40. XX wieku.  Ich cywilne odpowiedniki mogą pochwalić się znacznie krótszą historią. Znaczące przyspieszenie w badaniach nad rozwojem cywilnych zastosowań dronów możemy obserwować od około roku 2007.  Obecnie drony są popularne wśród amatorów kupujących gotowe lub budujących swoje własne z zakupionych części oraz profesjonalistów wykorzystujących je głównie do robienia zdjęć i nagrywania filmów oraz mapowania terenów rolnych, przemysłowych, monitorowania przestrzeni publicznej. Pojawiają się również pomysły użycia dronów na ciągle rozwijającym się rynku usług kurierskich i pocztowych.

Słowa kluczowe: drony, autonomiczne pojazdy, bezzałogowce, wielowirnikowce, usługi kurierskie, poczta

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Analiza LCC dla biopaliw - biodiesel i ropa naftowa otrzymywana z glonów

Piotr Kardasz1,  Magdalena Gazdowicz2, Luba Onyszczuk3, Łukasz Szałata4

1 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, ul. Sołtysowicka 19B, 51-168 Wrocław,
 2 Klaster Badań, Rozwoju i Innowacji,  ul. Piłsudzkiego 74,  50-020 Wrocław,
 3 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu,  ul. Sołtysowicka 19B,  51-168 Wrocław
 4 Politechnika Wrocławska, Zakład Ekoloistyki i Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym, pl. Grunwaldzki 9, 50-377 WrocławAbstrakt

W artykule przedstawiono dwa rodzaje biopaliw pozyskiwanych z biomasy - olej otrzymywany z rzepaku,  i ropę naftową wytworzoną z glonów. Dla obydwu biopaliw przeprowadzono analizę kosztów dotyczącą prowadzenia działalności produkcyjnej związanej z uprawą rzepaku i glonów oraz z wytwarzaniem samego biopaliwa. Analizy dokonano z wykorzystaniem metody analizy kosztów życia produktu (LCC). Dzięki temu możliwe było oszacowanie przewidywanych kosztów zarówno w całym cyklu życia produktu, jaki i zysków ze sprzedaży gotowego biopaliwa. Metoda ta pozwoliła na ustalenie rzeczywistej rentowności  w długim okresie czasu. Najpierw oszacowano koszty i przychody, co pozwoliło w dalszym etapie na wyliczenie zysków możliwych do osiągnięcia. Następnie ponownie przeprowadzono obliczenia dla podanych metod redukcji kosztów. Na koniec porównano uzyskane dane dla obydwu rodzajów biopaliw. Dokonano przy tym analizy opłacalności i przedstawiono ogólne wnioski, wskazujące na konsekwencje finansowe wyboru jednej z opisanych metod.

Słowa kluczowe: olej rzepakowy, biodiesel, algi, biopaliwo, LCC

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pośrednia i bezpośrednia zamiana energii cieplną na energię elektryczną

Michał Cienciała*

Politechnika Wrocławska, Wydział MechanicznyAbstrakt

Opisana jest konwersja energii cieplnej na energię elektryczną. Konwersja energii jest to proces zmiany jednej formy energii na drugą. Istnieją dwie metody konwersji: bezpośrednia, gdy energia cieplna jest konwertowana bezpośrednio na energię elektryczną i pośrednia, kiedy energia cieplna jest przekształcana najpierw w energię mechaniczną, a potem w energię elektryczną. Podstawą metody bezpośredniej jest efekt termoelektryczny, który składa się z trzech odrębnie określonych efektów: efekt Seebeck, efekt Peltiera i efekt Thomsona. W przypadku zamiany energii cieplnej na energię elektryczną mówimy o efekcie Seebecka. W metodzie pośredniej najpierw energia cieplna jest przekształcana w energię mechaniczną. Podstawą jest sprężanie i rozprężanie gazu ze względu na zmiany temperatury. Zjawisko to jest używane między innymi w: silniku parowym, silniku Stirlinga lub polską odmianą - silniku WASE2. Następnym krokiem jest przekształcanie energii mechanicznej w energię elektryczną. Podstawą jest indukcja elektromagnetyczna, która wytwarza siłę elektromotoryczną. Indukcja elektromagnetyczna jest używany m.in.: prądnicach, alternatorach i prądnicach typu „amerykanka”. }

Słowa kluczowe: energia cieplna, odzyskiwanie, elektryczność, energia mechaniczna, efekt Peltiera, efekt Seebeck'a, termoelekryczność

Napisz komentarz (0 Komentarzy)