Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Miło nam przedstawić polski produkt, który podbija rynek Polski oraz zagraniczny.

Eko-ogniskoTM – produkt ten jest przykładem innowacyjnego rozwiązania do zastosowania w codziennym życiu. Nadaje się jako rozpałka do grilla, kominków, pieca, ogniska. Jego atut to prostota użycia oraz ekologiczność.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dużo się pisze o kosztach, które można oszczędzić kupując nowy sprzęt energooszczędny. Dziś zwrócimy uwagę na zmywarki. Koszt zmywarki jest od 700 zł wzwyż. Koszt utrzymania zmywarki w zależności od programu mycia.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Niezależnie od sposobu wyboru opalania opałem przypominamy o obowiązku sprawdzenia instalacji !!!
To nie tylko ustawa, ale dbanie o nasze życie i bezpieczeństwo najbliższych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353) zarządza się, co następuje:

Rozdział 7 - Instalacje i urządzenia techniczne

§ 34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej raz na 6 miesięcy.
2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.
4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Pełna część jest dostępna po zalogowaniu się, wersja PDF, wydanie 4/2013 Otwarta Innowacja

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Węgle kopalne - są to skały osadowe powstałe w wyniku nagromadzenia się i późniejszego przekształcania się szczątków roślinnych. Składają się z szeregu związków organicznych oraz mineralnych składników nieorganicznych i wody. Zawierają pierwiastki: węgiel, tlen, wodór, azot, siarkę, a także czasami arsen, uran, german, żelazo. Są stosowane między innymi jako materiał opałowy.
Antracyt – jest najsilniej przeobrażoną formą węgla kamiennego charakteryzującą się największa zawartością węgla, a co za tym idzie najwyższą wartością energetyczną ze spalania.
Ekogroszek – paliwo stałe (>=24 MJ/kg) produkowane z węgla kamiennego przeznaczone głównie do opalania w domach. Rozmiar ziaren pozwala na stosowanie ekogroszku w automatycznych dozownikach węgla. Ekogroszek cechuje się stosunkowo małą objętością popiołu po spaleniu. W handlu spotykane są podróbki ekogroszku składające się z miału węglowego niskiej jakości oraz lepiszcza, o znacznie gorszych parametrach grzewczych i emisyjnych.
Koks – paliwo stałe powstałe przez przemysłowe wygrzewanie węgla kamiennego w temperaturze 600-1200oC w specjalnych piecach. Cechuje się większą ilością kalorii, ponieważ zawiera od 90 do 95% węgla.

Które z paliw wybrać?

Problem wyboru paliwa na zimę jest bardzo trudny. W dużej mierze zależy od rodzaju pieca, kominka, oraz sposobu ogrzewania i komfortu użycia. Aby w łatwy sposób porównać paliwa, możemy rozpatrzyć ile kosztuje jedostka energetyczna np.: 1M stosowane w piecach. Związku z tym, że cenny są różne i bardzo zależne od okresu, rejonu po wstępnej kalkulacji wynika, że jeżeli mamy możliwość kupienia drewna prosto z leśnictwa oraz przechowania go - to takie rozwiązanie jest najtańsze. Najdrożej wychodzi ogrzewanie energią elektryczną.

Fragment struktury węglowej. Optymalizacja cząsteczki mechaniką kwantową. Laboratroim badawcze RootInnovation sp. z o.o. Wizualizacja programem Hyperchem 8.0

 

Pełna część jest dostępna po zalogowaniu się, wersja PDF, wydanie 4/2013 Otwarta Innowacja