W świecie nieograniczonego przepływu informacji, gwałtownie rozwijającej się logistyki oraz coraz silniejszego uspołecznienia kontaktów międzyludzkich coraz więcej i coraz częściej współpracujemy na odległość. Przepływ informacji jest niepowstrzymany, więc poszukiwanie nowych rozwiązań i czerpanie z nich korzyści jest w chwili obecnej niezwykle ułatwione. Właśnie te czynniki oraz obserwacja zachodzących na świecie zmian przyczyniły się do zdefiniowania Otwartej Innowacji [Open Innovation]. Pojęcie to zostało po raz pierwszy użyte przez profesora Henriego Chesbrougha, dyrektora wykonawczego Centrum Open Innovation na Uniwersytecie w Berkeley.

zmusza firmy do wprowadzenia strategii Open Innovation

otwarta innowacja leki

Klif patentowy to kolokwialne określenie zjawiska gwałtownego spadku przychodów firmy spowodowanego wygaśnięciem jednego lub kilku patentów na jej czołowe produkty. Chociaż sam termin stosuje się do każdego sektora gospodarki, to przyjęło się jego stosowanie głównie w stosunku do przemysłu farmaceutycznego. W momencie wygaśnięcia ochrony patenty przechodzą do domeny publicznej i powstające na ich bazie leki (w formie generyków) są produkowane i sprzedawane (dużo taniej) przez konkurencyjne firmy. W bieżącym roku do domeny publicznej uwolnione zostaną, lub już zostały, patenty na prawdziwe farmaceutyczne hity, co może spowodować miliardowe straty u czołowych światowych producentów leków, takich jak Pfizer (Lipitor: lek obniżający poziom cholesterolu bazujący na atorwastatynie), Eli Lilly (lek antypsychotyczny Zyprexa; substancja czynna olanzapina) i innych [1].

Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego wsparciem rozwoju wielkopolskich firm

inkubator

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi badawcze zarówno wśród przedsiębiorców prowadzących innowacyjne firmy jak i osób przedsiębiorczych, chcących realizować swoje pomysły na biznes w dziedzinie zaawansowanych technologii (szczególnie chemii, biotechnologii, nowoczesnych materiałów lub IT) na terenie PPNT jesienią zostanie oddany do użytku Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii.

„Im jest nas więcej, tym więcej możemy zrobić, tym większe dzieła dokonać, tym więcej dla nas wszystkich do podziału, ponieważ współpraca tworzy nowe rynki i możliwości, a rywalizacja izoluje i jest przejawem ubóstwa mentalności”

Łącząc interdyscyplinarność badań oraz łącząc podejście naukowe i biznesowe mamy nadzieję, że kwartalnik Otwarta Innowacja przyczyni się do realizacji powyższej myśli. Przedkładamy Państwu pierwsze wydanie kwartalnika