Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W świecie nieograniczonego przepływu informacji, gwałtownie rozwijającej się logistyki oraz coraz silniejszego uspołecznienia kontaktów międzyludzkich coraz więcej i coraz częściej współpracujemy na odległość. Przepływ informacji jest niepowstrzymany, więc poszukiwanie nowych rozwiązań i czerpanie z nich korzyści jest w chwili obecnej niezwykle ułatwione. Właśnie te czynniki oraz obserwacja zachodzących na świecie zmian przyczyniły się do zdefiniowania Otwartej Innowacji [Open Innovation]. Pojęcie to zostało po raz pierwszy użyte przez profesora Henriego Chesbrougha, dyrektora wykonawczego Centrum Open Innovation na Uniwersytecie w Berkeley.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego wsparciem rozwoju wielkopolskich firm

inkubator

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi badawcze zarówno wśród przedsiębiorców prowadzących innowacyjne firmy jak i osób przedsiębiorczych, chcących realizować swoje pomysły na biznes w dziedzinie zaawansowanych technologii (szczególnie chemii, biotechnologii, nowoczesnych materiałów lub IT) na terenie PPNT jesienią zostanie oddany do użytku Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii.

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

„Im jest nas więcej, tym więcej możemy zrobić, tym większe dzieła dokonać, tym więcej dla nas wszystkich do podziału, ponieważ współpraca tworzy nowe rynki i możliwości, a rywalizacja izoluje i jest przejawem ubóstwa mentalności”

Łącząc interdyscyplinarność badań oraz łącząc podejście naukowe i biznesowe mamy nadzieję, że kwartalnik Otwarta Innowacja przyczyni się do realizacji powyższej myśli. Przedkładamy Państwu pierwsze wydanie kwartalnika

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ze Szczawna Zdroju realizuje europejski projekt, który inspiruje przedsiębiorców do ekoinnowacyjnych praktyk pod nazwą Know-Eco. Został opracowany po to, by zachęcić organizacje działające w sektorze budowlanym i i transportowym do podjęcia działań niwelujących praktyki nieprzyjazne dla środowiska i zaadaptowania nowych, „zielonych” technologii i metod. Celem projektu jest m.in. wzmocnienie lokalnego popytu na eko-innowacje poprzez identyfikacje dobrych praktyk, które występują w regionach reprezentowanych przez partnerów tj. West Midlands (Wielka Brytania), Dolny Śląsk (Polska), Saksonia-Anhalt (Niemcy) oraz Toskania (Włochy). W dniach 9-11 maja 2012 roku w ISW Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung GmbH www.isw-institut.de odbył się tzw. City Lab (spotkanie ekspertów regionalnych z przedstawicielami samorządów przy udziale partnerów projektu Know-eco), którego celem jest wspólne rozważenie kluczowych polityk i dostępnych w regionie instrumentów operacyjnych.