Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Metan na Ziemi w stanie wolnym występuje w złożach gazu ziemnego, skąd jest głównie pozyskiwany. Metan także towarzyszy wydobywaniu węgla oraz ropy naftowej. Bardzo duże ilości metanu znajdują się w hydratach metanu (klatratach)......

 

 

 

Klatrat jest to substancja stała odkryta w 1888r. Jego budowa opiera się na cząsteczkach wody, które otaczają cząsteczkę metanu. Cząsteczki wody połączone są poprzez sieć wiązań wodorowych, co umożliwia trwałość takiego układu. Stosunek wagowy metanu do wody w takim klatracie wynosi 15:85. Z jednego litra hydratów można pozyskać ok. 150m3 metanu. Złoża klatratów znajdują się przeważnie pod osadami podmorskimi głównie na stokach kontynentalnych, a także na obszarach wiecznej zmarzliny. Występują także na dnie jeziora Bajkał. Obecnie odkryte złoża szacuje się na 10 000 giga ton węgla zawartego w metanie, co kilkakrotnie przewyższa złoża gazu ziemnego. Podejmowane są próby wydobycia tego surowca, nie mniej jednak podstawą światowego wydobycia są wciąż złoża gazu ziemnego. Metan także występuje w niewielkim stężeniu w atmosferze 1.7 ppm, gdzie jest gazem cieplarnianym posiadającym kilkunastokrotnie większy potencjał cieplarniany niż dwutlenek węgla. Metan w atmosferze jest utleniany do dwutlenku węgla oraz wody, jego czas półtrwania wynosi około 7 lat.

 

Małe ilości metanu pozyskuje się również z procesów biologicznych bez udziału powietrza z biomasy jako tak zwany biogaz.

 

Ze względu na sposób transportu i przechowywania metan można podzielić na trzy grupy:

 

CNG (ang. Compressed Natural Gas) - oznacza sprężony gaz ziemny lub czysty metan do podwyższonego ciśnienia typowo 250 bar,

 

 LNG (ang. Liquefied Natural Gas) - gaz ziemny w postaci ciekłej o temp, -163 do -180 °C. Dzięki skropleniu objętość gazu redukuje się 630 krotnie, "gęstość energii" skroplonego gazu ziemnego wzrasta. Ze względu na niska temperaturę przechowywanie LNG wymaga zbiorników kriogenicznych,

 

NGH (ang. Natural Gas Hydrates) – określa się klatraty metanu które są trwałe do temperatury -20 °C. Ilość gazu transportowanego w ten sposób jest znikoma, wciąż trwają prace nad ułatwieniem produkcji klatratów.

 

Warto zaznaczyć, że określenie LPG (ang. Liquefied Petroleum Gas) gazol odnosi się do wspólnej nazwy mieszanin propanu i butanu (w różnych proporcjach), a nie do metanu. LPG używany jest jako gaz, ale przechowywany w pojemnikach pod ciśnieniem jako ciecz. Stosowany jest głównie jako paliwo.

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment