Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W obecnym czasie dociera do nas masa informacji. Tylko odpowiednia ich selekcja oraz wyszukiwanie pozwala na prawidłowy rozwój podmiotów innowacyjnych stawiających na rozwój technologii. Stąd w ostatnim czasie bardzo popularny jest zawód brokera technologii, zawód który w Europie należy do standardów tak jak inżynier czy menedżer. W związku z wzrastającymi potrzebami rynkowymi oraz wzrastającą ilością doktorów nauk ścisłych w Polsce zawód brokera technologii staje się coraz bardziej interesujący dla ludzi chcących się rozwinąć.

Kim jest Broker Technologii?

Jest to człowiek wykształcony, z umiejętnościami zdobywania i selekcjonowania informacji na temat technologii.
Różnica między ekspertem a brokerem technologii polega na szerszym widzeniu zadania. Ekspert najczęściej skupia się na wybranych aspektach. Broker technologii musi uwzględniać różne aspekty w tym obecność na rynku technologii konkurencyjnych czy możliwość wdrażania. Broker współpracuje z ekspertami. Szerokie doświadczenie oraz wiedza jego umożliwia dobór i ocenę technologii lub znalezienia odbiorców na opracowane technologie.

Czym się zajmuje Broker Technologii?

Jest to osoba odpowiedzialna za pozyskiwanie i przetwarzanie informacji od naukowców, grup badawczych, przedsiębiorców jak i również z domeny publicznej (publikacji, czasopism, prasy branżowej, konferencji, targów, warsztatów itp.).

Najczęstsze zadnia brokera technologii:

 • przegląd obecnego stanu techniki dla zadanej technologii,
 • wyszukanie odbiorców dla opracowanych technologii lub wyszukanie technologii dla odbiorców,
 • wyszukiwanie naukowców, grup badawczych mogących się podjąć opracowania, dostosowania, ulepszenia technologii,
 • proponowanie rozwiązań, ulepszeń technologicznych,
 • proponowanie zastosowania nowych technologii rozszerzających spektrum oferowanych usług przez firmę.


Ponadto bardzo często brokerzy technologii są odpowiedzialni za:

 • współpracę z zespołami badawczymi w celu budowanie portfela kompetencji jednostek naukowych, określenia produktów badań,
 • analizę rynku, budowanie relacji z przedsiębiorcami,
 • pomoc w komercjalizacji,
 • pomoc w zakresie przeglądu stanu techniki będącego podstawą do zgłoszenia patentowego (ochrony patentowej),
 • prowadzenie projektów na etapie pre-inkubacji.

Kluczowe kompetencje brokera technologii

 1. otwartość, kojarzenie informacji, kreatywność,
 2. łatwość nawiązywania kontaktów,
 3. wiedza techniczna,
 4. wiedza na temat ochrony własności intelektualnej, aspektów komercjalizacji, aspektów prawnych,
 5. specjalizacja w danym obszarze,
 6. podejście handlowe i menedżerskie.

Aktualne potrzeby rynku na brokerów technologii

W związku z dużymi inwestycjami w R&D w Polsce oraz zainteresowaniami inwestorów w spółki technologiczne lub wprowadzanie ulepszeń technologicznych poszukuje się wykształconych ludzi. Obszary działania brokerów technologii to: nanotechnologia, inżynieria materiałowa, inżynieria medyczna, energetyka, biotechnologia, medycyna, farmacja, bioinżynieria, informatyka, technologia chemiczna, kosmetyka, technologia spożywcza, oraz obszary interdyscyplinarne łączące wymienione zagadnienia.

Artykuł Dostępny w numerze 1/2012

Komentarze obsługiwane przez CComment