Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

20 lutego 2020 roku ukazał się artykuł:

Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2020 Feb 20;43(0):E019. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2020.0019. [Epub ahead of print] [Expert consensus on chloroquine phosphate for the treatment of novel coronavirus pneumonia]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32075365/#


w którym przeczytać możemy:

Naukowcy z Departamentu Nauki i Technologii Prowincji Guangdong i Komisji Zdrowia prowincji Guangdong, którzy pracowali nad zastosowaniem chlorochiny w leczeniu nowego zapalenia płuc koronawirusem, doszli do wniosku, że lek ten może być stosowany w tej chorobie. Zaleca tabletkę z fosforanem chlorochiny, 500 mg dwa razy dziennie przez 10 dni u pacjentów ze zdiagnozowanym łagodnym, umiarkowanym i ciężkim przypadkiem nowego zapalenia płuc koronawirusa i bez przeciwwskazań do stosowania chlorochiny.


Czy lek odkryty 1934 roku może, przynieść wybawienie ludzkości, przyjrzyjmy się mu:

„Chlorochina (łac. Chloroquinum) jest to lek pierwotniakobójczy, znosi ostry atak malarii, pełzaka czerwonki i lamblii jelitowej; działa także przeciwzapalnie. Obecnie często stosuje się jej analogi, Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu krwi osiąga po 4–6 godzinach. Biologiczny okres półtrwania jest zmienny i wynosi zazwyczaj 10–30 dni.

Wskazania:

 • profilaktyka i leczenie malarii,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • czerwonka pełzakowata,
 • toczeń rumieniowaty,
 • leczenie skórnych zmian wywołanych uczuleniem na światło

Przeciwwskazania

 • nadwrażliwość na lek,
 • wada słuchu lub wzroku,
 • niewydolność wątroby lub nerek,
 • łuszczyca,
 • porfiria,
 • padaczka,
 • zmiany w obrazie krwi

Działania niepożądane

 • zaburzenia wzroku,
 • zmiany w obrazie krwi,
 • osłabienie słuchu,
 • bóle brzucha,
 • nudności,
 • wymioty,
 • brak apetytu,
 • bóle i zawroty głowy,
 • spadki ciśnienia tętniczego,
 • zmiany w zapisie EKG,
 • niepokój,
 • pobudzenie,
 • drgawki,
 • skórne reakcje alergiczne,
 • utrata włosów

Preparaty

 • Arechin – tabletki

Dawkowanie

Doustnie. Dawkę i częstotliwość stosowania ustala lekarz w zależności od tolerancji oraz stanu chorego. Zwykle w toczniu rumieniowatym i przewlekłym reumatoidalnym zapaleniu stawów 0,15–0,3 g dziennie przed snem. Podczas dłuższego stosowania należy kontrolować obraz krwi, okresowo dokonywać kontroli okulistycznych, unikać nasłonecznienia i naświetlania promieniami UV. Chlorochina może spowodować zaburzenia widzenia, dlatego odradza się prowadzenie pojazdów oraz obsługę maszyn w trakcie jej przyjmowania. „ WIKIPEDIA


należy jeszcze wspomnieć o informacjach:

„Lek kumuluje się w wątrobie. Dlatego należy go stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (zwłaszcza w przebiegu ostrego, poalkoholowego uszkodzenia wątroby) lub nerek, u osób z chorobą alkoholową. Należy unikać stosowania chlorochiny u osób z zaburzeniami czynności siatkówki (z wyjątkiem ostrej fazy zimnicy), u pacjentów z zaburzeniami w obrazie krwi, a także u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (niedokrwistość hemolityczna, fawizm) oraz w ciężkich zaburzeniach żołądka i jelit. Nie jest zalecane specjalne dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku, ale może być celowe monitorowanie stanu zdrowia pacjenta w celu ustalenia optymalnej dawki leczniczej. „

mamy szczęście lek ten Arechin produkowany jest w:


Pabianickich Zakłady Farmaceutyczne Polfa SA , a w zasadzie na opakowaniach widzimy już grupę ADAMET – miejmy nadzieje, że substancje czynna także produkują, a nie eksportują z CHIN.

A co mówią publikację naukowe, dotyczące zastosowania tego leku w leczeniu wirusa:

 • The Lancet 2003!!!, Effects of chloroquine on viral infections: an old drug against today's diseases, Dr Adrea Savarino, John R Boelaert, Antonio Cassone, Giancario Majori, Roberto Cauda, Published:November, 2003DOI:https://doi.org/10.1016/S1473-3099(03)00806-5,
  https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(03)00806-5/fulltext
  „Jeśli chodzi o choroby wirusowe, jasne jest, że lek ma działanie przeciwwirusowe i immunomodulujące, które zasługuje na szczególną uwagę.” „Ponadto potencjalna zdolność chlorochiny do hamowania replikacji opornych na leki izolatów wirusowych może być ważna w leczeniu ciężko doświadczonych pacjentów z HIV, u których rozwinęła się oporność na leki przeciwretrowirusowe, a zatem mają ograniczone możliwości terapeutyczne.” „Na koniec chcemy podzielić się ze społecznością naukową hipotezą spekulacyjną, że chlorochina / hydroksychlorochina, ze względu na swoje właściwości przeciwwirusowe i przeciwzapalne, może mieć pewien wpływ na SARS. Podkreślamy potrzebę testowania w hodowlach komórkowych zakażonych koronawirusem SARS działania chlorochiny, a także innych substancji wykazujących aktywność in vitro przeciwko członkom rodziny koronawirusów. Należy pamiętać, że nie można wykluczyć możliwości wystąpienia nowych ognisk SARS. Przy braku skutecznych inhibitorów koronawirusa SARS, możliwość zahamowania replikacji tego wirusa, przynajmniej in vitro, stanowiłaby przełom w wiedzy o SARS” - ale to pisali w 2003 roku, czyli 17 lat temu!!

 

 • Chloroquine is a potent inhibitor of SARS coronavirus infection and spread, Martin J Vincent, Eric Bergeron, Suzanne Benjannet, Bobbie R Erickson, Pierre E Rollin, Thomas G Ksiazek, Nabil G Seidah & Stuart T Nichol , Virology Journal volume 2, Article number: 69 (2005), https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-422X-2-69
  „ Chlorochina, stosunkowo bezpieczny, skuteczny i tani lek stosowany w leczeniu wielu chorób u ludzi, w tym malarii, amebiazy i ludzkiego wirusa niedoboru odporności, skutecznie hamuje zakażenie i rozprzestrzenianie się SARS CoV w hodowli komórkowej. Fakt, że lek ma znaczące hamujące działanie przeciwwirusowe, gdy podatne komórki były leczone przed lub po infekcji, sugeruje możliwe zastosowanie profilaktyczne i terapeutyczne.”

 

 • Biochem Biophys Res Commun. 2004 Oct 8;323(1):264-8. In vitro inhibition of severe acute respiratory syndrome coronavirus by chloroquine. Keyaerts E1, Vijgen L, Maes P, Neyts J, Van Ranst M.
  „Chlorochina, stary lek przeciwmalaryczny, może być rozważony do natychmiastowego zastosowania w zapobieganiu i leczeniu zakażeń SARS-2-CoV. „


oraz dwie publikacje z tego roku:

 • Gao J, Tian Z, Yang X. Breakthrough: Chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated pneumonia in clinical studies. Biosci Trends. 2020.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32074550
  W wieloośrodkowych badaniach klinicznych w Chinach wykazano, że fosforan chlorochiny, znany od dawna lek stosowany w leczeniu malarii, ma widoczną skuteczność i akceptowalne bezpieczeństwo przeciwko zapaleniu płuc związanemu z COVID-19. Zaleca się włączenie tego leku do następnej wersji Wytycznych dotyczących zapobiegania, diagnozowania i leczenia zapalenia płuc spowodowanych przez COVID-19 wydanych przez Narodową Komisję Zdrowia Chińskiej Republiki Ludowej w leczeniu zakażenia COVID-19 w większych populacje w przyszłości.
 • Wang M, Cao R, Zhang L, et al. Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. Cell Res. 2020.
  Nasze ustalenia ujawniają, że remdesiwir i chlorochina są bardzo skuteczne w zwalczaniu zakażenia 2019-nCoV in vitro. Ponieważ związki te były stosowane u ludzi z historią bezpieczeństwa i okazały się skuteczne przeciwko różnym dolegliwościom, sugerujemy, że należy je oceniać u ludzi cierpiących na nową chorobę koronawirusa.

 

 • patent: WO2008103409A2, Compositions of chloroquine coupled to antibodies and to other proteins with methods for their synthesis
 • Patent: US20170027975A1, Methods of Treating Coronavirus Infecti, także jest wspominany ten związek.

 

Konkluzja:

Po przeszukaniu bazy wiedzy widzimy:
- jest duża szansa zastosowania chlorochiny w leczeniu pacjentów z COVID-19,
- wymaga to podejścia profesjonalnego zespołu, który:
- - wykona dogłębną analizę literatury oraz patentów,
- - wykona badania i może na przypadkach beznadziejnych, których nie ma rokowań na życie, zastosuje ten sposób leczenia ( to już specjaliści podejmują decyzje)

- plusy tego preparatu są takie, że związek ten jest już lekiem, więc działania niepożądane, oraz interakcje są przebadane, synteza otrzymanie na dużą skalę także są z optymalizowane.

Miejmy nadzieje, że uda się znaleźć skuteczne lekarstwo na zarażenia SARS-2-CoV, powodującą COVID-19.

Uaktualnienie 13-03-2020

"13 marca br. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego ARECHIN (Chloroquini phosphas), 250 mg, tabletki, polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: „Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2” oraz związanego z nim dawkowania produktu leczniczego."


Uwagą: Struktura chlorochiny różni się od struktury chininy, która kiedyś była stosowana także na malarie. Chininę można obecnie znaleźć w składzie toników – nadaje mu charakterystyczny smak. Wyszukiwania w bazach, nie dało żadnych informacji czy chinina działa tak samo jak Chlorochina, dlatego wszelka spekulacja, ze tonik działa na wirusa - nie ma podstaw i jest błędem.

Komentarze obsługiwane przez CComment