Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Wywiad z Jakubem Goliaszem.

Kolejny przykład monitorowania skażenia promieniotwórczości, którego początki sięgają roku 2009, czyli daleko przed awarią w Fukushimie jest stacja znajdująca się w Bielsku Białej. Twórcą tej stacji jest pan Jakub Goliasz, któremu zadaliśmy kilka pytań.

Dalsza część artykułu dostępna wersji PDF po zalogowaniu się Otwarta Innowacja 1-2/2013

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w praktycznych zajęciach dotyczących modelowania molekularnego i nie tylko mające na celu na uczenie, oraz przeprowadzeniu cyklu szkoleń dotyczących modelowania i rozwiązywania problemów naukowych.

Szkolenia będą prowadzone przez fachowców ze swojej dziedziny, którzy krok po kroku poprowadzą lub doradzą wykonywaniu zadań. Związku z tym, że staramy się podejmować wyzwania oraz dopracowywać innowacyjne techniki szkoleń nie sugerujemy terminów grupy szkoleń zostaną otwarte po zapisie minimalnej liczbie osób – które zaproponują termin w drodze głosowania większości on line. Dodatkowo wprowadzamy niewielkie opłaty w celu pokrycia kosztów szkolenia oraz przygotowania materiałów drukowanych. Szkolenia przygotowywane są jako webinaria wraz z praktycznym rozwiązywaniem problemu. Jeżeli zajdzie taka potrzeba wówczas możemy przygotować w określonym ośrodku szkolenia

Dalsza część informacji dostępna jest w wersji PDF po zalogowaniu się - Otwarta Innowacja 1-2/2013

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wywiad z Ashim

Rozmawiam z Ashim pracującym w jednej z indyjskich korporacji zrzeszających kilkanaście firm dotyczących różnych obszarów gospodarki (firmy usługowe oraz produkujące elementy i gotowe urządzenia). Owa grupa rocznie pozyskuje 300 patentów, publikuje około 10 artykułów oraz sprzedaje produkty w ponad 10 krajach

Pełny tekst dostępny jest po zalogowaniu się 1-2/2013 - Otwarte Innowacje

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Monika Łukaczyńska

Związki siarki obecne w powietrzu stanowią znaczący problem dla środowiska. Ich głównym źródłem jest spalanie paliw kopalnych węgla brunatnego i kamiennego. W celu zmniejszenia zawartości zanieczyszczeń w atmosferze stosowane są instalacje odsiarczania spalin (IOS). Najczęściej wykorzystuje się jedną z trzech metod: suchą, półsuchą i najbardziej popularną mokrą.

Proces odsiarczania oparty jest na absorpcji dwutlenku siarki na absorbencie, a następnie na usunięciu z układu powstałych produktów jakimi są siarczany(VI) wapnia lub magnezu oraz wykorzystywany komercyjnie gips. Nieodłącznym elementem instalacji jest absorber, w którym panuje agresywne środowisko związane ze skraplaniem kwasów z zanieczyszczonych gazów spalinowych. Konstrukcja absorbera narażona jest na działanie korozji i erozji, w związku z czym konieczne jest zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami. W tym celu stale węglowe wykorzystywane jako materiały konstrukcyjne pokrywa się samowulkanizującymi powłokami gumowymi. Najpowszechniej stosowanymi wykładzinami są gumy bromo i chlorobutylowe, czasami wzmacniane krótkimi ciętymi włóknami szklanymi, co powoduje poprawę ich właściwości fizykochemicznych. Dzięki modyfikacjom powłoki te mogą pracować w agresywnych środowiskach IOS kilkanaście lat.

Prowadzone są liczne badania, których zadaniem jest sztuczne starzenie gum w celu przewidywania ich zachowania podczas pracy w agresywnych warunkach. Jako metody badawcze wykorzystuje się elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną oraz badania w komorach korozyjnych w środowiskach symulujących warunki panujące w instalacjach odsiarczania spalin. Ponadto powłoki gumowe badane są pod względem przenikania wilgoci, zmian twardości, wytrzymałości przy zrywaniu oraz zmian struktury wewnętrzne ...

 

Pełny Artykuł dostępny jest w postaci PDF po zalogowaniu się 1-2/2013

Napisz komentarz (0 Komentarzy)