Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Otwarta innowacja 1/2016

Wydanie 1/2016
ISSN 2299-9604

Ilość stron: 24

Format A5, Full kolor

Publikacja na internecie: 2016

Druk:  2016

Nakład papierowy 500+

Wersja PDF dostępna w sklepie

 

1

Słowo wstępu

 

2

Prawidłowy Montaż instalacji Gazowych do silników o zapłonie iskrowym

Maciej Dworaczyński

Silniki pojazdów samochodowych o zapłonie iskrowym eksploatowane są, w dużej mierze, z zastosowaniem instalacji zasilania gazem LPG. Prawidłowy montaż instalacji LPG jest bardzo ważny i ma znaczący wpływ na późniejszą eksploatację. W niniejszej pracy przedstawiono zasady prawidłowego montażu instalacji gazowych w pojazdach. Zwrócono uwagę na typowe błędy przy montażu oraz pokazano jak ich uniknąć. Dodatkowo w artykule tym dość szczegółowo opisano elementy , z których składają się instalacje gazowe.

3

Średnie dziecko = zaburzenia emocjonalne? Rywalizacja dzieci

Joanna Kowalczyk

Jeśli masz troje lub więcej dzieci, twojej rodziny może dotyczyć problem ”syndromu średniego dziecka.” Pierwsze dziecko to zawsze rewolucja w życiu rodziców. Drugie dziecko stanowi kolejne wyzwanie, a co się dzieje, gdy na świat przychodzi nasza trzecia pociecha? Bardzo często zdarza się, że najstarszy przyjmuje obowiązki tego ”odpowiedzialnego”, na najmłodszym naturalnie skupia się prawie cała uwaga, dotychczas poświęcana teraz już- średniemu dziecku. Jak w nowej sytuacji odnajdzie się ”średniak”? To już zależy tylko od rodziców.

 

Rywalizacja dzieci

Joanna Kowalczyk

Wielu rodziców jest przygnębiona faktem, iż ich dzieci się biją. Okazuje się, że to dość powszechny problem w każdej rodzinie. Szczególnie zaostrzona rywalizacja występuje pomiędzy rodzeństwem tej samej płci w różnicy wiekowej mniejszej niż trzy lata.

4

Współczesne koncepcje systemów logistycznych

   Weronika Piechura

W ostatnich latach można zauważyć szerokie zainteresowanie nauki i praktyki problematyką logistyki. Przemiany zachodzą praktycznie we wszystkich rodzajach działalności: politycznej, społecznej, ekonomicznej, obronnej itp. Umacnia się gospodarka rynkowa, a w związku z tym - nowy sposób myślenia i warunki do racjonalnego działania przez wszystkie podmioty gospodarcze (państwowe, prywatne, spółdzielcze). Jednym  z narzędzi wykorzystywanych do usprawnienia funkcjonowania procesów, zarówno w skali makro, jak i mikro, jest logistyka. Poniższy artykuł przybliża  istotę, funkcje  oraz rodzaje logistyki. Przedstawiono także koncepcje systemów logistycznych, które stanowią podstawę realizacji procesów logistycznych.

5

Wdrożenie ciężarówek bez kierowców, jako transportu liniowego wewnątrz jednej firmy

Iryna Ivanska,     Lyubov Onyshchuk,

Dzisiaj informacja o bezzałogowych pojazdach jest bardzo popularną, ale do tej pory zaskakującą. W artykule opisano zastosowanie innowacyjnego rozwiązania w sieciowych firmach Europy. Wyświetlono zasady działania nowoczesnych ciężarówek. Pokazano wpływ na rozwój i dalszy bieg wysyłek na odległości powyżej 300 km. Dokładnie opisano wady i zalety wdrożenia nowych technologii w standardowy proces firmy.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna

Otwarta innowacja 1-3/2015

Wydanie 4/2015
ISSN 2299-9604

Ilość stron: 16

Format A5, Full kolor

Publikacja na internecie: 15 grudzień 2015

Druk: 30 grudzień 2015

Nakład papierowy 200+

Wersja PDF dostępna w sklepie

 

1

 Wstęp

Kończąc rok 2015 wydaniem 4 dziękujemy za cenne uwagii i nadsyłanie publikacji. W tym numerze polecamy tematy głównie związane z dronami, nie zabrakło także informacji dla najmłodszych. Zapraszamy do lektury....

2

 Bezzałogowe statki latające w usługach kurierskich
Mateusz Hejduk,  Piotr Kardasz

Drony, a właściwie Bezzałogowe Systemy Latające (UAV ang. Unmanned Aerial Vehicle lub UAS Unmanned Aerial Systems) to statki powietrzne, które są zdolne do wykonywania lotów bez pilota, ani pasażerów na pokładzie. Sterowanie odbywa się zdalnie za pomocą fal radiowych lub  autonomicznie, (z wcześniej ustaloną trasą). Pojęcie dron nie definiuje wielkości ani rodzaju napędu maszyny [1]. Prekursorami UAV są statki powietrzne służące głównie w służbach mundurowych: wojsku oraz policji. Pierwszymi krajami, które rozpoczęły badania nad bezzałogowcami były Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Rosja, Niemcy oraz Izrael już w latach 40. XX wieku.  Ich cywilne odpowiedniki mogą pochwalić się znacznie krótszą historią. Znaczące przyspieszenie...........  Więcej

3

 Drony w logistyce
Piotr Kardasz,   Agnieszka Doskocz,    Łukasz Osiński

W artykule omówiono rynek usług pocztowych na przykładzie Polski. Następnie zaprezentowano zalety wynikające z wykorzystania dronów w  usługach kurierskich. Przedstawiono koncepcję zastosowania bezzałogowych statków powietrznych w zakresie usług kurierskich i procedury dostarczania przesyłek. Następnie dla wybranego modelu drona zostały przeprowadzone obliczenia rzeczywistych parametrów lotu i sił oddziałujących na niego podczas lotu. Na koniec obliczono dzienny koszt użycia drona w logistyce.... Więcej

4

Nowoczesne niebo
Ruslan Kositsyn, Henrykh Zvytsevish, Kateryna Gopanchuk, Piotr Kardasz

Obecnie lotnictwo odgrywa coraz większa rolę we współczesnym świecie. W artykule omówiono zawody Red Bull, które odbyły się w bieżącym roku w Gdyni. Przedstawiono kwalifikacje oraz cechy wymagane dla pilotów. Następnie omówiono obecne trendy w rozwoju lotnictwa. Zwrócono uwagę, że w najbliższym czasie będzie rosło zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pilotów w związku z rozwojem lotnictwa.... Więcej

5

Innowacje w termoterapii
Jacek Doskocz, Tomasz Janiczek, Ewa Jaworska

W artykule zebrano innowacje dotyczące termoterapii na podstawie badań literaturowych oraz baz patentowych. W pierwszej części pracy omówiono przedział i metody stosowane w termoterapii, obejmujące zarówno metody leczenia ciepłem (dostarczające tkankom ciepła, wzbudzające ciepło w tkankach), jak i zimnem. W dalszej części pracy wskazano szereg innowacji w termoterapii wraz ze sposobem oddziaływania na tkanki.... Więcej

6

Inspiracja - Konwekcja

   
   
   
   
   
   
   
   
Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Otwarta Innowacja

              Wydanie 1-2/2013
              ISSN 2299-9604

              Ilość stron: 32

              Format A4, Full kolor

              Publikacja na internecie: wrzesień 2013

              Druk: wrzesień 2013

              Nakład papierowy druk na żądanie

Wersja PDF dostępna w sklepie

 

1

Słowo wstępu

Przed nami drugi numer czasopisma Otwarta Innowacja Open Innovation oraz duże zmiany w czasopiśmie. Wydanie 1/2 2012, cieszyło się dużą popularnością, pokazało nam także pewne aspekty, na których chcielibyśmy się skupić. A oto zmiany, które nastąpiły...

 

2

  Niezależne źródło informacji o skażeniu radiologicznym, które można mieć w domu.

WYWIAD Z P. KRZYSTOF PISZCZEK Poziom radiacji w Polsce i na świecie od czasu do czasu jest przedmiotem zainteresowania społeczeństwa. Ostatni przypadek „plotki", która obeszła całą Polskę oraz spekulacji w łatwy sposób wywołał panikę lub przynajmniej odciągnął zainteresowanie od spraw bieżących. Nie komentowanie tego solidnie w mediach, a także pokazywanie zbiegów okoliczności na stronach, np.: chwilowy brak dostępu do strony....

3

Projekt Radioactive@Home

tworzony przez członków drużyny BOINC@Poland ma za zadanie stworzyć globalną mapę promieniowania gamma obejmującą jak największy obszar świata za pomocą czujników promieniowania podłączonych do komputerów i działających przy wykorzystaniu platformy BOINC. W projekt Radioactive@Home zaangażowanych...

4

Inwestycje w Innowacje (InI)

Z tym numerem zaczynamy nowy dział dotyczący inwestowania oraz realizacji innowacyjnych pomysłów. Dział ten ma na celu umożliwienie rozwoju pomysłów, nie tyle przez finansowanie, ale poprzez znalezienie odpowiednich osób, które chcą przejść lub włączyć się w projekt, także finansowo. Czasem projekty mogą być bardzo ryzykowne, a czasem będzie opisana nisza branżowa, w której można rozwinąć działalność. Dzielenie się pomysłami publicznie wiąże się z ryzykiem przejęcia pomysłu, ale ufając, że nasi czytelnicy postępują fairplay, realizując pomysł już w grupie oraz korzystając z kontaktów. Daje to jest o wiele większa szansa sukcesu, zarobku, promocji. Dzisiaj prezentujemy...

5

Stacja monitorująca ISWSP GAMMAVO

-wywiad z Panem Jakubem Goliaszem, Stacja monitorująca ISWSP GAMMAVO wywiad z Panem Jakubem Goliaszem Kolejny przykład monitorowania skażenia promieniotwórczości, którego początki sięgają roku 2009, czyli daleko przed awarią w Fukushimie jest stacja znajdująca się w Bielsku Białej. Twórcą tej stacji jest pan Jakub Goliasz, któremu zadalimy kilka pytań....

6

Spotkanie z Praktycznym Modelowaniem i nie tylko

Spotkanie z Praktycznym Modelowaniem i nie tylko Serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w praktycznych zajęciach dotyczących modelowania molekularnego i nie tylko mające na celu na uczeniu, oraz przeprowadzeniu cyklu szkoleń dotyczących modelowania i rozwiązywania problemów naukowych......

7

300 patentów i 10 publikacji rocznie, rynki 10 krajów – jak utrzymać taki poziom

Rozmawiam z Ashim pracującym w jednej z indyjskich korporacji zrzeszających kilkanaście firm dotyczących różnych obszarów gospodarki (firmy usługowe oraz produkujące elementy i gotowe urządzenia). Owa grupa rocznie pozyskuje 300 patentów, publikuje około 10 artykułów oraz sprzedaje produkty w ponad...

8

ION CURRENT ANALYSER V.2.0 (ICA) – NARZĘDZIE DO ANALIZY WYNIKÓW SYMULACJI TRANSPORTU JONÓW PRZEZ NANOPORY

Wojciech Cichowski, Monika Kurczyńska; Symulacje transportu jonów przez białka transmembranowe pozwalają lepiej zrozumieć szereg procesów fizjologicznych, związanych z sygnalizacją komórkową i transportem cząsteczek za pośrednictwem nanoporów w błonie komórkowej. Dzięki temu możliwe staje się kontrolowanie podobnych procesów i fakt ten wykorzystywany jest przy opracowywaniu nowych metod leczenia chorób, u podstaw których leży nieprawidłowe funkcjonowanie określonych kanałów jonowych. Wiodącym programem, umożliwiającym przeprowadzanie symulacji ruchu jonów, jest GCMC/BD Ion Simulator [2], działający w oparciu o algorytmy Dynamiki Browna i Grand Canonical Monte Carlo. ...

9

INSTALACJE ODSIARCZANIA SPALIN – STOSOWANE MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE ORAZ METODY ICH BADANIA

Monika Łukaczyńska Związki siarki obecne w powietrzu stanowią znaczący problem dla środowiska. Ich głównym źródłem jest spalanie paliw kopalnych węgla brunatnego i kamiennego. W celu zmniejszenia zawartości zanieczyszczeń w atmosferze stosowane są instalacje odsiarczania spalin (IOS). Najczęściej wykorzystuje się jedną z trzech metod: suchą, półsuchą i najbardziej popularną mokrą. ...

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Otwarta Innowacja

              Wydanie 1/2012
              ISSN 2299-9604

              Ilość stron: 32

              Format A4, Full kolor

              Publikacja na internecie: wrzesień 2012

              Druk: wrzesień 2012

              Nakład papierowy druk na żądanie
 

Wersja PDF dostępna w sklepie

 

 

 

 

1    Słowo wstępu
2    Otwarta vs Zamknięta Innowacja
3    Firma oparta na B+R
4    Zaproszenie na Poland-Silicon Valley Science and Technology Symposium
5    Po co chronić własność intelektualną?
6    Know-Eco w DARR
7    Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii
8    Klif patentowy w przemyśle farmaceutycznym
9    Symulacja opłacalności zastosowania nowych źródeł światła
10   Pojazdy elektryczne – bilans energetyczny
11    Wytwarzanie i badanie elastomerów magnetoreologicznych na bazie matrycy termoplastycznej
12    Badanie mikrostruktury oraz rozkładu powierzchniowego pierwiastków stopu NiMnGa
13    Coś z niczego – niecodzienna wystawa „Bez(Do)Mnie
14    Słowniczek: Broker technologii
15    Nowoczesne czasopismo - Otwarta Innowacja

Napisz komentarz (0 Komentarzy)